Hloubka ostrosti

5. června 2007 v 18:38 | T(h)om |  Fotografování
Hloubkou ostrosti nazýváme oblast v níž jsou vyfotografované osoby nebo předměty zobrazeny ostře. Pokud například fotografujeme květinu na louce a chceme ji opticky oddělit od trávy či květin v pozadí potřebujeme malou hloubku ostrosti která nám způsobí, že květina bude na fotografii ostrá zatímco pozadí bude rozmazané a květ tak lépe vynikne. Opačný případ nastává například tehdy, když potřebujeme aby bylo ostré popředí i pozadí - třeba při snímání krajiny.
Jednou z možností jak toho dosáhnout je použít daný motivový režim, jenže ne vždy jeho nastavení odpovídá našim potřebám a tak je dobré vědět, že hloubka ostrosti snímku je závislá především na zaclonění objektivu. Čím menší clonu (a kratší expoziční dobu) nastavíme tím menší bude i hloubka ostrosti a tím více bude rozostřena oblast mimo hlavní motiv obrázku. Pro ovlivnění této veličiny je nejlépe použít expoziční režim "priorita clony" skrývající se v menu nebo na voliči fotoaparátu pod písmenem A. To nám totiž umožní nastavit si clonové číslo (míru zaclonění) podle vlastního uvážení a máme jistotu, že nám ji automatika fotoaparátu nezmění. Dobu expozice si fotoaparát nastaví sám v závislosti na námi zvolené cloně a světelných podmínkách, proto někdy je potřeba použití stativu.
Problematika je jistě o něco složitější, pro každého začátečníka však bude stačit prosté shrnutí:
Menší zaclonění a kratší doba expozice = menší hloubka ostrosti
Větší clona a delší expozice = větší hloubka ostrosti

A pro ty nejméně chápavé ještě následuje praktická ukázka:
(Figurka myši je oproti skleněnému krabovi posunutá cca o 40cm dozadu)
Velká hloubka ostrosti: Obě figurky jsou zobrazeny ostře
Malá hloubka ostrosti: Popředí je ostré, zatímco pozadí rozmazané