Který Herodes vlastně vraždil neviňátka?

22. prosince 2008 v 9:15 | T(h)om |  Mišmaš
Nedávno jsem tu v článku týkajícího se egyptské sfingy v Gíze napsal, že historie tak jak ji známe je jen neúplná mozaika střípků, které do sebe navíc vždycky ani dost dobře nezapadají. A myslím, že jsem objevil jeden konkrétní případ, na kterém vám to snad přesvědčivě dokážu. Je zajímavé, že jsem si toho všiml teď před Vánocemi, protože postava krále Heroda s křesťanským svátkem hodně souvisí.

V prosincovém čísle měsíčníku National geographic jsem se o této osobnosti dověděl spoustu zajímavých věcí. Heroda většina lidí spojuje jen s vraždami prvorozených kojenců, protože se tak chtěl zbavit novorozeného Ježíše. Herodes Veliký byl však také obratný politik a především skvělý architekt. Během své vlády nechal postavit taková díla, že i dnes, dva tisíce let poté, udivují svou genialitou a velkolepostí. Nejznámějšími jsou pravděpodobně skalní terasovitá pevnost Masada, město Cesarea a ohromný chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě (dnes z něj zbývá pouze část západní zdi - známá Zeď Nářků).
Podle údajů v časopise, na internetu i v encyklopediích žil Herodes Veliký mezi lety 74 př.n.l. - 4 př.n.l. Pokud tedy skutečně náš letopočet odvozujeme ode dne Ježíšova narození, tak je tu výrazný časový rozpor. Zemřel-li Herodes čtyři roky před narozením Krista, pak mohl jen těžko nechat na obranu před ním vyvraždit novorozence v okolí Jeruzaléma. Tedy pokud k němu vůbec kdy došlo. Teoreticky takový čin mohl nařídit Herodes Archelaos - nástupce Heroda Velikého. Herodovi Archelaovi bylo v roce 0 už 23 let, zatímco Herodes Veliký odpočíval ve své hrobce v Herodiu. Pak jde ovšem o úplně jinou osobu, třebaže prameny vraždění neviňátek připisují právě Herodu Velikému. A aby v těch Herodech byl zmatek ještě větší, je tu Herodes Antipas - syn Heroda Velikého. Právě on věznil a nakonec (i když proti své vůli) nechal popravit Jana Křtitele. Antipas byl vládcem Galileje a Pereje - severní části dnešního Izraele, kde se usídlili i Ježísovi rodiče. Ptáme-li se na krále, který poslal Ježíše zpět Pilátovi do Jeruzaléma, je to Antipas. K popravě Jana Křtitele totiž došlo ještě za Ježíšova života. V bibli je dokonce popsáno jak Ježíš pro Jana truchlil. Určitě to nebyl Herodes Veliký. Ten nejenže byl v té době už 37 let po smrti, ale navíc pochybuji, že by si nechal ujít příležitost Ježíše popravit sám, aby napravil co se mu nepovedlo při jeho zrození.
Nebudu z těchto rozporů činit dalekosáhlé závěry. Až na jeden: Věci jsou občas úplně jinak než si myslíme a jistota či vědění jsou často pojmy velmi relativní. Ať chceme nebo ne.

PS: Omlouvám se za kvalitu fotografie. Pořídil jsem ji z jedoucího autobusu a navíc při velkém zoomu. Masada je, nebo spíš byla, postavena na terasovitě se svažujícím kopci uprostřed snímku.